Η κοινωνία οδηγείται σε μια ιστορική χειμερία νάρκη ως υποπεριφέρεια της νέας ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας.***