Οι άνθρωποι χρειάζονται λόγους για να ζουν και περισσότερους λόγους για να αλλάξουν τον τρόπο που ζουν. Και, άρα, την εξουσία να αποφασίζουν για τη ζωή τους.***

Κάθε εποχή και το παραμύθι της, κάθε παραμύθι και οι αναγνώστες του, κάθε ιστορία και ο αφηγητής της. Ένα κόμμα εξουσίας;***