Ιστορίες που ξεκινούν ως είδηση και τελειώνουν με μια ιδέα για τον κόσμο. Η στήλη δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα στα Ενθέματα μαζί με την Αυγή της Κυριακής.***