Θα πρέπει να το παραδεχτούμε (και θα είναι σαν να μην το παραδεχόμαστε): ο Παΐσιος είναι ο φιλόσοφος που ταιριάζει στην εποχή μας.***