Όταν είναι σε θέση άμυνας, ζητούν από τους άλλους σεβασμό στη θρησκευτική τους πίστη. Όταν βρίσκονται σε θέση επίθεσης, δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό στη θρησκευτική πίστη των άλλων.***