Οι κληρικοί έχουν αφεθεί να κάνουν ό,τι θέλουν, μετατρέποντας τους πιστούς σε μάρτυρες των ενστάσεων της εκκλησίας απέναντι σε οτιδήποτε λογικό.***

Όταν είναι σε θέση άμυνας, ζητούν από τους άλλους σεβασμό στη θρησκευτική τους πίστη. Όταν βρίσκονται σε θέση επίθεσης, δεν δείχνουν κανέναν σεβασμό στη θρησκευτική πίστη των άλλων.***