Κλεισμένοι στον προνεωτερικό πίθο που έγινε το σύγχρονο κουτί τους, οι συνεπιβάτες της καθημερινότητας μαλώνουν για το φύλο των αγγέλων και την ιερότητα των σωμάτων.***

Αυτήν τη μυρωδιά, όμως, του ξημερώματος εδώ στη μεγάλη πόλη, πώς την περιγράφεις με ακρίβεια;***