Το ότι υπάρχει ακόμη ανοιχτό μέτωπο με την εγχώρια ακροδεξιά δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή.***