Κάθε εποχή και το παραμύθι της, κάθε παραμύθι και οι αναγνώστες του, κάθε ιστορία και ο αφηγητής της. Ένα κόμμα εξουσίας;***