Η κοινωνία οδηγείται σε μια ιστορική χειμερία νάρκη ως υποπεριφέρεια της νέας ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας.***

Δεν υπάρχει (hélas!) πιο ευρωπαϊκή χώρα από την Ελλάδα και δεν υπάρχουν πιο Ευρωπαίοι από τους Έλληνες.***