Κλεισμένοι στον προνεωτερικό πίθο που έγινε το σύγχρονο κουτί τους, οι συνεπιβάτες της καθημερινότητας μαλώνουν για το φύλο των αγγέλων και την ιερότητα των σωμάτων.***